Stevanova zbirka mini knjiga

Stevanovo prijateljovanje sa Karoljom Andruškom (1915-2008), slikarom i grafičkim radnikom iz Sente, poznatim ekslibristom, koji se posvetio i posebnom oblikovanju minijaturnih knjiga, kao i poznanstvo sa Ištvanom Badom, sakupljačem minijaturnih knjiga, čija je znamenita kolekcija osvojila više od stotinu nagrada širom sveta, i na osnovu koje je u Novom Sadu nastao jedinstveni muzej, sa 4500 primeraka mini knjiga ( sličan postoji samo u Japanu), svakako su podsticali Stevanovo nastojanje da i sam načini svoju skromnu zbirku ovih retkih izdanja.

Obuhvat Andruškovih motiva i tema kojima je posvetio svoje minijaturne knjige, bio je veoma širok, od serije gradova Španije (Sevilja, Toledo, Granada, Madrid, Kastilja, Kordoba, 1978, u dimenzijama 4,5x45 cm), do onih posvećenih Budimpešti, Glazgovu, Njujorku, Ljubljani, Bohinju, Subotici, Novom Sadu. Mnoge od njih, u Stevanovoj zbirci, nose njegove posvete Stevanu.


Andruškove mini knjige

Stevanova kolekcija mini knjiga

Stevanu najdraža bila je Andruškova kolekcija posvećena Senti, 1971 i 1972, u dimenzijama od 3,2x 4,1 cm do 2,3x 2,8 cm), Tisin cvet (1972, 4,2x4,2cm), Tisa, ribari, Bunari i mlinovi (1983), Stevan je bio posebno impresioniran Andruškovim minijaturnim prikazom insekata koji samo jedan dan žive nad Tisom – Tisinim cvetom – lebdeći nad rekom poput vela i zamećući u svom ljubavnom plesu novo potomstvo, koje će u mulju reke čekati svoj trenutak da zapleše. Andruškova knjižica štampana je u 500 primeraka originalnih duboreza, od kojih je 250 ručno kolorisanih. Andruško je Stevanu, izradio i poseban Ex libris, upravo sa ovim motivom.

Zajedničku ljubav prema rodnom gradu iskazuje Andruškova mini knjiga posvećena Senti, urađena na osnovu Stevanovih fotografija, 1988, koja je realizovana u 200 numerisanih primeraka u dimenzijama 4x5 cm, i koji nose potpise oba autora. Istorijskom Arhivu Beograda poveren je na dalje čuvanje i nulti primerak ove knjižice koja simbolično obeležava i simbolizuje saradnju dva autora.

Stevanova kolekcija mini knjiga

Reprezentativni primerci minijaturnih knjiga Stevanove kolekcije jesu i Pismo Haralampiju Dositeja Obradivića (SUKV u saradnji sa KPZ Vojvodine, 1979-80), Sto godina tipologije, potom i knjižica 80 filmova Zagrebačke škole, Ranka Munitića, kao i knjiga dr Ljubivoja Cerovića Karl Marx 1818-1883 (izdanje Udruženja kolekcionara Jugoslavije, 1993), i Program Saveza komunista Jugoslavije, istog izdavača (1985), te knjiga makedonskog pesnika Radovana Pavlovskog Zrna (u prepevu Cvete Kotevske), koju je u veličini 5x4,5 cm opremio u štampariji Prosveta u Beogradu, realizovao Bole Miloradović.

Najmanje knjige Karolja Andruška u Stevanovoj zbirci su Senta, (1x1,2 cm), Jama, Ivana Gorana Kovačića, 0,5x0,5 cm; Kubikaši, 0,8x 0,8 cm; Motika (A kapa), 0,5x0,5 cm. A jedna od najlepših, svetski poznatih minijaturnih knjiga u zbirci jeste Gutembergova Biblija (Gutemberg Museum, Mainz), 0,5x0,5 cm).

Najmanja knjiga iz kolekcije Stevana Kragujevića je veličine vrha olovke, oko 0,02x 0,03 cm.

Za svoj kolekcionarski rad, upravo i na ovom polju, Stevanu je uručeno priznanje od strane Udruženja kolekcionara Jugoslavije i predsednika Udruženja g. Ištvana Bade, u decembru 1984. godine.

Izvestan broj primeraka minijaturnih knjiga Karolja Andruška predat je i Muzeju grada Sente, kao vid sećanja na dva umetnika Senćanina.

Posebna zbirka minijaturnih knjiga Stevana Kragujevića, poverena je Istorijskom arhivu Beograda i čuva se u okviru Legata porodice Kragujević.